Soul Transformation Academy

Seksualitet og Indre Frigørelse

Af Signe S. C. Rosenweis

Den seksuelle kraft er, som vi ved, en del af vores livskraft og vores kreative kraft. Den er ikke isoleret, fra hvem vi er, eller det liv vi lever. Den er en del af vores livsflow. Men seksualiteten er blevet udskammet så meget igennem vores kultur, at vi har fået et panser af blokeringer og forvridninger af alle de overbevisninger, meninger og konklusioner, vi har fået omkring seksualitet.

Det er essentielt at få udrenset alle vores meninger og domme, og det er essentielt at få nedbrudt alle de masker og roller, som vi har taget på os eller arvet. Og det er essentielt at få de masker og roller, vi projicerer over på andre, udrenset. Noget er selvskabt, og noget er arvet fra familien, slægten og kulturen.

Det at blive fri i sin seksuelle kraft handler om at få renset alle forudindtagede opfattelser omkring seksualitet ud. Vi kan have arvet eller dyrket ikke at kunne transcendere den seksuelle kraft op i højere vibrationer, hvor den kan bruges som skaberkraft, og derved hele tiden være i den seksuelle energis vold. Det er en fordel at kunne afstemme med vores essens, hvornår det er givende at transcendere energien og bruge den kreativt, og hvornår det er givende at udleve energien i seksuel udfoldelse.

For ikke at styre eller forvride vores seksuelle kraft, bliver vi nødt til at aflægge alle vores masker og roller, både dem vi har valgt, og dem vi har fået påduttet eller arvet, så vi ikke objektificerer os selv eller andre i jagten på at få vores seksuelle strøm til at gå i en bestemt retning. Vi kommer dybere ind i vores egen seksualitet ved at blive i os selv og mærke vores egen seksuelle energi og mærke efter, om der er en impuls til at udleve energien i et møde med en potentiel partner, eller hvad det er vi skal bruge vores seksuelle energi til.

Vi må være vågne i vores valg, men vi må også være frie til at kunne vælge, og de færreste er energetisk frie til virkelig at være herre over denne kraftfulde livsenergi, der løber igennem vores krop. Måske ville vi bedre kunne forstå den seksuelle energi, hvis der ingen orgasme var i vores seksuelle akt. Hvis vi kulturelt set var opdraget til, at den seksualitet vi udøver med en partner var et sanseligt, intenst og altopslugende møde, hvor vi var autentisk til stede uden retning og uden agenda, så ville vi være optaget af at skabe dybe møder. Men vi ville også være optaget af at skabe andre ting ud fra samme energetiske kraft. Nu spænder indkodningerne ben for os, og det bliver et mere eller mindre bevidst møde med en partner hen imod et mål, fordi orgasmen bliver målet.

Når der er et mål, bliver det mindre vigtigt, hvem vi har mødet med, for så er målet et fokuspunkt. Og her mister vi orienteringen i os selv, for det er essentielt, hvem vi søger vores møder med. Det er nemlig ikke alle møder, der kan blive dybe og autentiske. Hvis der er et mål, en agenda eller forventninger omkring mødet, selv i dybere seksuelle forbindelser med energetiske teknikker, kommer der fokus på en retning i formen eller i nydelsen, og derved en bevidst eller ubevidst dyrkelse af orgasmen eller ekstasen. Det er fint, når orgasmen eller ekstasen bare opstår, men det er ikke altid, det er det mest autentiske. Vi skal turde at kalde uskylden tilbage i seksualiteten. Og det er både når vi udlever den seksuelle energi med en partner og i livet generelt. Hvad sker der, når vi er total ærlige omkring, hvor vi står i os selv og bare lader tingene ske? Så kan det mest uskyldige og sårbare blive indgangen til det dybeste og mest kraftfulde, om vi udlever energien med en partner, skaber projekter eller skaber vores liv.

Vi skal have genfundet ligeværdet med os selv, vores partner og livet. Ingen autentiske møder kan ske i uligeværd. Vi er enten for optaget af os selv, af den anden eller af bestemte begivenheder. Vi har uligeværd imellem det maskuline og det feminine i os selv, og imellem kønnene udenfor os selv. I uligeværdet ligger gamle indkodninger af overgreb og dominans på forskellig vis, og der ligger vores uafklarede skyggesider, der gør at alle dele af os ikke er i ligeværd. Vores barrierer er oppe, så vores styrke og vores sårbarhed heller ikke er i ligeværd. Alt dette skal bevidstgøres og transformeres og derudover er det vigtigt at vores krop, hjerte og sjæl er i ligeværd. Hos nogen er sjælen underprioriteret, hos andre kroppen og hos de fleste er der mange blokeringer i hjertet, der er forenings punktet. Sjælskontakten går igennem hjertet, så hjertet bliver nødt til at være åbent til en vis grad, for at vi overhovedet har kontakt til vores sjæl. Og vi kan samtidig ikke få udfoldet og udlevet vores livskraft, hvis vi ikke har en vis kontakt til vores egen krop. Så det er vigtigt, at vi arbejder med de tre dele af os, så vi får oprenset de sammenhænge, der kan blokere forbindelsen og åbningen imellem denne treenighed – krop, hjerte og sjæl. Hvis vi vel at mærke ønsker fuldt flow i vores seksuelle livskraft, så vi kan udleve vores passion for alt i livet og have dybe autentiske seksuelle møder.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *