Soul Transformation Academy

Efteruddannelse for Healere

Terapeutisk & Karmisk Healing – Efteruddannelse for Healere

Gennem de sidste 2 1/2 år har vi, Signe og Timiann, arbejdet intensivt sammen og delt alt det vi nogensinde har lært om healing, spirituel selvudvikling og højere bevidsthed med hinanden. Vi har stillet spørgsmålet: Hvordan gør vi mest muligt gavn med alt det vi kan? Hvordan kan vi hjælpe andre hurtigere igennem det, som har taget os op imod 20 år at komme igennem?

Vi er løbende blevet guidet og vist en masse nye måder at arbejde på og ALT er blevet afprøvet på os selv og derefter delt med vores klienter og kursister. Det betyder at vi står med en masse ret avancerede teknikker, som vi har kanaliseret og afprøvet og som vi gerne vil give videre.

Det drejer sig om Tankeform Healing, som går ind og arbejder med alle de indkodninger vi har i vores styresystem både individuelt og kollektivt, samt teknikker til at ophæve og afbalancere karmiske og energetiske issues og blokeringer vores liv og virke, som forhindrer os i at være frie til at vælge det højeste mulige lige nu og her.

Du får nogle teknikker til at guide klienter igennem healingsprocesser, hvor de kan slutte fred med deres forældre & slægt, få healet deres sårede indre barn, arbejde med overgreb i både det indre og ydre, deale med skyld & skam samt projektioner. Du lærer derudover at arbejde sammen med større kosmiske energier til bl.a at udrense negative nedarvede inprints fra familie & slægt, samt udligne det karma, som klienten er nået til at måtte slippe.

Du kommer til at lære at forberede et rum og kalde et stort healingsfelt ind, tegne en hellig healingcirkel til gavn for dig selv og dine klienter, og du lærer at indkode udrensning af det der bliver frigjort under healingerne og til slut at lukke ned for rummet igen bagefter. Så vi lærer at respekterer og arbejde med de højere vibrationer og åndelige hjælpere og vejledere, der hvor de har mulighed for at komme længere ned i stoffet, og hvor du stiller dig til rådighed som formidleren imellem de to verdner og de forskellige frekvenser.

Vigtigheden af energetisk oprydning og renselse er noget mange er uvidende om og som vi finder utroligt vigtigt. På samme måde er det vigtigt at blive mere og mere konkret bevidst i dit energiarbejde, at kende til hvordan energierne ser ud i de forskellige frekvenser og hvordan de føles, og hvad der er deres force. Der er forskel på kvaliteten af energi og hvordan man bruger energien alt efter om man skal rense, genopbygge, bevæge eller stabilisere.

Det handler om at kalde på en vågenhed i dig selv, så du sanser ind i det energetiske løbende og ved hvordan du kan arbejde bevidst med energierne i ethvert givet øjeblik. Det handler om, at vi løbende stiller ind på, hvad der skal arbejdes med for det højest bedste, og hvad der giver den størst mulige positive transformation, så vi bedst kan bidrage til det store bevidsthedsskift, som mange går igennem i disse år.

Efteruddannelsen henvender sig i første omgang til dig, som allerede arbejder med og har erfaring indenfor healing, og som ønsker at få udviklet en større vågenhed i healingen og få nogle meget specifikke og avancerede teknikker. Vi lærer dig nogle effektive teknikker. Vi tjekker din måde at arbejde på og giver dig feedback på, hvordan du kan blive mere præcis og effektiv både i din healing og i din spørgeteknik og din måde at læse ind i en klients system på. Jo mere avancerede teknikker, jo mere vågenhed kræver det af udøveren.

Optagelse på efteruddannelsen starter med en samtale, hvor vi vurderer om denne måde at arbejde på, passer til dig og hvor du får mulighed for at stille alle de spørgsmål du måtte sidde med og finde ud af, om du har lyst til at lære fra os.

Terapeutisk & Karmisk Healing – Efteruddannelse for Healere – 9000 kr.
Fredag d. 2. november kl. 9.00-16.00
Fredag d. 30. november kl. 9.00-16.00
Fredag d. 21. december kl. 9.00-16.00
Samt to individuelle supervisions-sessions á 1,5 time

Tilmelding til timiann@timiann.com
Indbetaling til konto i Handelsbanken
Reg.nr. 0890 / Kontonr. 2181610
eller til Mobilepay 53 771 668
Husk at oplyse navn ved betaling.