Soul Transformation Academy

Love & Joy

Love & Joy – 1200 kr.
Søndags workshop d. 16. september 2018 kl. 10-15
Sted: The Buddhi Room, Nørrebrogade 14B, 2200 Kbh N

Workshoppen er bygget op af et flow af dansemeditationer, kanaliseret healing, øvelser, stille meditationer og tankeform omkodninger.

Vi booster den dybe livsglæde, i dens rene tilstand og den overstrømmende kærlighed, først og fremmest i relation til os selv. Kan du forestille dig noget mere befriende end at have dette som din grundfølelse i livet og ubesværet kunne vende tilbage til denne, når livet skubber til dig.

Vi er så vant til at definere både livsglæde og kærlighed som noget der er afhængig af hvad andre gør og ikke gør. På denne workshop tager vi fuldt ansvar for vores egne blokeringer og mulige transformation, så vi kan gå ind i vores fulde autoritet og være tilstede i al vores livsglæde, livskraft og kærlighed.

Det er muligt at kærligheden kan strømme igennem os fuldstændig uden besvær, når vi tillader det og får afkodet alle blokeringer. Det bliver en altomfattende og alt gennemtrængende kærlighed der også strømmer ud til andre uden agenda.

Livsglæde er vores primære belivelseskilde, og vi har den alle sammen til rådighed, ellers ville vi ikke være i live. Men den kan være mere eller mindre blokeret. Vi arbejder på at afblokere indkodninger, der står i vejen for, at vi får vores fulde livskraft, livsglæde og kærlighed til rådighed.

Kulturelt set har vi mange meninger og konklusioner omkring hvad livsglæde og livskraft er. Alle konklusioner og meninger vi har, fastholder os i bestemte adfærdsmæssige mønstre, så på workshoppen arbejder vi bevidst med øvelser, meditationer og dans der forløser blokeringerne og sætte intentionen til den nye tilstand af at være i flow med vores livsglæde og livskraft

Tilmelding: signe@rosenweis.com
Indbetaling til konto i Nordea
Regnr. 2104 Kontonr. 0712-401-974
Husk at oplyse navn ved betaling.