Soul Transformation Academy

Feminin Autoritet – Kvindegruppe

Feminin Autoritet – kvindegruppe over 6 mandage
Forventet opstart 2020, men indtil da se kvindegruppen Feminin Helliggørelse med opstart d. 16 sept. 2019, som Signe faciliterer her: https://www.facebook.com/events/655680724924434/

Kvindegruppen Feminin Autoritet er et forløb over 4 måneder, der er til dig, som er parat til at tage ansvar for dit liv og virkelig ønsker at leve fra et friere sted i dig selv.

Vi arbejder med en indre frigørelsesproces, der automatisk vil smitte af på vores ydre verden. Vi foretager en bevidstgørelse, renselse og helliggørelse af alt det vi rummer, så vi kan hvile i vores feminine autoritet og udfolde vores livsglæde og vores fulde potentiale.

For at blive fuldstændige frie og leve i samklang med vores feminine autoritet, må vi kigge på vores negative indkodninger og skyggesider. Vi arbejder med skyld/skam, abuse indkodninger, offerrolle/bøddel dynamik, balance mellem det maskuline og det feminine i os, sårbarhed/styrke, sensualitet, seksualitet, selvværd, superpower, vitalitet, taknemmelighed, vores fulde potentiale, kreativitet, manifestation, det åbne hjerte og sjælskontakt.

Vi åbner kroppen for mere liv, mere dig, mere nydelse, mere guddommelig kontakt. Vi forholder os til kroppen som ankeret i livet, hvor alt strømmer igennem. Vi transformerer alt det, der holder os tilbage og ikke tillader os, at mærke os selv og stråle og være i kontakt med vores højeste potentiale. Vi åbner alle de døre, der er mulige og åbner os for det, som gerne vil udtrykke sig gennem os og åbner os for en dybere guddommelig sameksistens.

Vi åbner et kæmpe healingsfelt, der står og arbejder under hver af aftenerne samt under hele perioden. I processen arbejder vi i et flow mellem dansemeditationer, øvelser og stille meditationer, og derudover sættes specifik individuel healing i gang hos alle deltagerne.

Vi arbejder endvidere med at omkode kollektive tankeformer, så vi kan slippe de negative indkodninger, vi har fra vores opvækst og kultur, og vi arbejder med at åbne det tredje øje for at få mere klarhed, samt åbne hjertet for at få en større strøm af kærlighed til at flyde mellem vores højere og lavere selv, og modtage og udveksle kærlighedsenergien til andre og universet af lys og kærlighed. Vi går ind i et magisk felt, hvor al transformation er mulig.

I denne gruppe er der både fokus på den personlige og spirituelle udvikling. Der vil igennem forløbet være guidede meditationer og hjemmeopgaver, som er frivilligt at lave imellem mødedatoerne.