Love & Joy

Love & Joy – 1200 kr.
Lørdags workshop d. 9. juni 2018 kl. 10-16

Workshoppen er bygget op af et flow af dansemeditationer, kanaliseret healing, øvelser, stille meditationer og tankeform omkodninger.

På denne workshop vil vi booste den dybe livsglæde, i dens rene tilstand og den overstrømmende kærlighed, først og fremmest i relation til os selv. Kan du forestille dig noget mere befriende end at have dette som din grundfølelse i livet og ubesværet kunne vende tilbage til denne, når livet skubber til dig.

Vi er så vant til at definere både livsglæde og kærlighed som noget der er afhængig af hvad andre gør og ikke gør. På denne workshop tager vi fuldt ansvar for vores egne blokeringer og mulige transformation, så vi kan gå ind i vores fulde autoritet og være tilstede i al vores livsglæde, livskraft og kærlighed.

Denne workshop handler om at dykke dybt ned i dig selv og finde både kilden til din egen kærlighed til dig selv og kilden fra selve livet/eksistensen/universet/gud der strømmer med kærlighed til dig, og tillade at åbne og modtage.

Vi har ofte blokeringer både i forhold til at modtage og give kærlighed, og på workshoppen arbejder vi med at udrense disse blokeringer, indkodninger og gamle mønstre der står i vejen for at vi kan modtage uendelig kærlighed, og selv være i strømmen af kærlighed.

Vi arbejder med at træde ind i emotionel klarhed og træde ud af frygt, illusioner og tankeformer, der får os ned i vibration og fordrejer måden hvorpå vi ser os selv. Når vi ser os selv igennem begrænsninger, hvor vi tror vi er mindre værd og separeret fra andre, bliver vi afskåret fra at kunne modtage kærlighed fra vores eget højere selv og livet.

Det er muligt at kærligheden kan strømme igennem os fuldstændig uden besvær, når vi tillader det og får afkodet alle blokeringer. Det bliver en altomfattende og alt gennemtrængende kærlighed der også strømmer ud til andre uden agenda. Det er muligt at leve sit liv i denne tilstand, hvor vi konstant er fyldt op af kærlighed der strømmer ind og strømmer ud.

Livsglæde er vores primære belivelseskilde, og vi har den alle sammen til rådighed, ellers ville vi ikke være i live. Men den kan være mere eller mindre blokeret. Vi arbejder på at afblokere indkodninger, der står i vejen for, at vi får vores fulde livskraft og livsglæde til rådighed. Kulturelt set har vi mange meninger og konklusioner omkring hvad livsglæde og livskraft er. Alle konklusioner og meninger vi har, fastholder os i bestemte adfærdsmæssige mønstre, så på workshoppen arbejder vi bevidst med øvelser, meditationer og dans der forløser blokeringerne og sætte intentionen til den nye tilstand af at være i flow med vores livsglæde og livskraft.

På workshoppen arbejder vi derudover med at forankre tilstanden af dyb glæde og overstrømmende kærlighed, så det er muligt at tage et permanent kvantespring.

Tilmelding: signe@rosenweis.com
Indbetaling til konto i Nordea
Regnr. 2104 Kontonr. 0712-401-974
Husk at oplyse navn ved betaling.