Soul Transformation Academy

Retreat for kvinder

Elsk dig selv, din krop og alt det uperfekte.
Forventet opstart 2020, indtil da tilbyder Timiann et retreat med Sacred Body Awakening d. 4-6 okt. 2019 i Schweiz https://www.facebook.com/events/599989693822730/

Dette retreat er en dyb indre selvudviklingsproces. Vi arbejder med healing, meditationer, dans og øvelser og du er selv en stor del af at give dig hen til den proces, du går igennem. Vi skaber trygge rammer for, at du kan åbne op og tillade at være sårbar med alt det, der kommer frem og alt det, der er muligt at transformere.

Vi arbejder med skammen over kroppen, og skammen over at være uperfekt, og troen på at vi ikke er gode nok. Det er helt forskelligt, hvilke indkodninger vi har med fra barndommen, kulturen og tidligere liv der definerer, hvad der er perfekt/uperfekt, rigtigt/forkert, og hvad vi tror, vi skal være og gøre, for at høre til og blive elsket. Disse indkodninger skal afkodes for, at vi har friheden til at vælge vores egen dybere sandhed.

Som kvinder, er vi desværre underlagt mange personlige og kollektive overbevisninger om, hvordan vores kroppe skal se ud, og hvordan vi skal være og agere som kvinder. Derudover har vi personlige og kollektive begrænsninger omkring hvor meget glæde og nydelse, vi kan tillade os i vores liv, både igennem kroppen og igennem alt det, livet bringer. Så vi tillader os ikke at modtage alt det skønne, vi har mulighed for. Vores forsvarssystemer begrænser os blandt andet ved, at vi er ude af stand til at mærke vores krop og vores egne behov.

Vi farer mere og mere vild inde i os selv, og igennem ikke at kunne forstå vores egne forsvarsmekanismer og de personlige og kollektive indkodninger, som vi har fået ind med modermælken. På den måde kan vi komme til at leve et helt liv fra det usikre sted, hvor vi har fokus på det ”uperfekte” i os.

Dette retreat fokuserer på at opløse de forsvarsmekanismer og personlige og kollektive indkodninger, der holder os fast i negative overbevisninger omkring os selv og vores kroppe og alt det, vi er som kvinder, så vi kan finde hjem i os selv og opleve, at vi faktisk er perfekte, som vi er.

Så er det tid til at finde nøglen til din egen kærlighed til dig selv?

Den fysiske verden er en mental konstruktion, som et computerspil, og vores sind er skabt til at overleve i denne konstruktion, men der er sket en systemfejl. For vi skal ikke identificere os med hverken vores sind eller computerspillet, og finde vores værd igennem den tilknytning. Vi skal i virkeligheden bare nyde spillet i fuld vågenhed fra den essens, vi egentlig er.

Dette retreat handler om at af-identificere os fra sindet og “computerspillet”, så vi kan finde hjem til os selv, og mærke det liv, der strømmer igennem os, der er vores essens. Herfra har vi adgang til uendelig kærlighed, og når vi lever fra dette sted i os selv, kan vi kun elske os selv og vores kroppe, og alt det vi tidligere definerede som uperfekt.

Vi arbejder også med at kunne rumme og af-identificere os med vores følelser. Så vi hverken undertrykker dem eller dyrker dem. Hvis vi identificerer os med vores følelser, bliver det til vores smertekrop. Smertekroppen er smerten over de sår og traumer, vi har fået igennem vores opvækst, som hver gang vi identificerer os med dem, gør dem aktive igen og igen, og på den måde retraumatiserer vi os selv.

I processen med at stå åbent og ærligt frem og udtrykke den vi er, må vi aflægge os vores masker og roller samt mindre- og mereværd, så vi kan møde os selv og andre i fuldstændig ligeværd. Vi kan sagtens have forskellige funktioner, køn og alder og stadig stå i ligeværd. Det er en proces, hvor vi må gøre op med vores selvbillede, så vi kan begynde at forstå, at vi er vores essens.

Vi arbejder dybt med selvværd og selvkærlighed, og her handler det meget om at tillade at modtage. De fleste af os ønsker ikke at modtage, fordi vi har modtaget så meget dårligt. Dette blokerer for balancen mellem at give og at modtage. Vi går ind i et større energetisk og følelsesmæssigt arbejde med at bryde forsvarsmekanismer og barrierer ned og blive parat til at modtage, og virkelig forstå at der er noget godt og smukt til os, som vi er værdige til at modtage.

Vi kigger på skyggesider og blinde vinkler, så de kan komme ind i bevidsthedens lys og blive til ressourcer. I den proces handler det om, virkelig at tillade at se alt det, der er, også alt det vi synes er pinligt og skamfuldt, og være villig til at acceptere det. Det vil skabe plads i vores krop, følelseslegeme og mentale system til at få en større sjælskontakt, så vi kan leve fra et sted, hvor vi kan mærke den strøm af liv som vi er.

Det at arbejde i en gruppe af kvinder, hvor vi spejler hinanden igennem forløbet, er en stor hjælp i processen og fremskynder klarheden på vejen til at komme hjem i os selv, hvor der er adgang til en utrolig intuition, væren, indføling og kærlighed både til os selv og andre.

PROGRAM:
Dag 1
Forventninger og syn på egen krop
Afdække egne og kollektive overbevisninger omkring kroppen
Frigørelse af skyld og skam
Afdækning af grænser, både sunde & usunde
Udrensning af Abuse, både i dette og tidligere liv
Balancering af energisystemet og kroppen

Dag 2
Skygger, Indre barn og ego
Bevidsthed omkring & give slip på masker og roller
Af-identificering fra den følelsesmæssige smertekrop & den mentale konstruktion
Udrense negativ self-talk
Tilgivelse og overgivelse
Taknemmelighed
Pinealkirtel Åbning

Dag 3
Selvværd og selvkærlighed
Balancering af den maskuline og feminine energi i den enkelte
Blokeringer og forvrængede forestillinger omkring seksualitet og nydelse
Den seksuelle energi er vores livskraft energi
Hvad nærer vores seksuelle energi/livskraft energi mest
Sacred Body Awakening
Skab et nyt forhold til din krop
Åbning for at kunne modtage på en ny måde

Dag 4
Gå ind i sårbarhed
Give slip på frygt og kontrol
Slippe illusioner og  konklusioner
Udrensning af karmiske bindinger, som ikke længere tjener os
Feminin Autoritet og ligeværd
Love & Joy Boost
Hjerte Åbnings Aktivering
Dybere sjæls og essens kontakt ned i kroppen