Soul Transformation Academy

Retreat for kvinder

Elsk dig selv, din krop og alt det uperfekte.

Dette retreat er en dyb indre selvudviklingsproces. Vi arbejder med terapeutisk og karmisk healing samt meditationer, dans og øvelser, og du er selv en stor del af at give dig hen til den proces, du går igennem. Vi skaber trygge rammer for, at du kan åbne op og tillade at være sårbar med alt det, der kommer frem og alt det, der er muligt at transformere.

Vi arbejder med skammen over kroppen, og skammen over at være uperfekt, og troen på at vi ikke er gode nok. Det er helt forskelligt, hvad vi er blevet indkodet med som er perfekt/uperfekt, rigtigt/forkert, og hvad vi tror, vi skal være og gøre, for at høre til og blive elsket.

Vi er underlagt mange kollektive overbevisninger om, hvordan vores krop skal se ud og ikke se ud, og hvad den skal kunne og ikke kunne, og hvor meget glæde og nydelse den må bringe os og hvordan. Mange af os er mere eller mindre afskårede fra kroppen, og vi skal ind og tage fuldt ejerskab over vores krop igen og have renset ud i alt det, der forhindrer os i det. Vi skal også kigge på, om vi egentlig føler, at vores krop udtrykker det vi er, eller om vi ubevidst har kaldt en masse følelsesmæssig polstring eller andre fysiske begrænsninger ind. Vi sætter nogle processer i gang, så vi kan slippe den ekstra polstring og begrænsningerne, så vi kan træde ind, og være det vi er på alle planer, ikke mere og ikke mindre.

Vi arbejder med at afkode alle de sindssyge indkodninger, vi har fra dette og andre liv, omkring hvem vi tror, vi skal være. Og de er faktisk sindssyge. Vi prøver at få dem til at give mening, men de giver ikke mening. Vi farer mere og mere vild fra os selv, og igennem det slør af vildfarelse finder vi aldrig hjem til os selv, så vi kan elske os selv for den vi er. Fra det sted lever vi et helt liv med at pine os selv over, at vi ikke er perfekte og ser perfekte ud. Og det paradoksale er faktisk, at vi er perfekte i vores essens, og når vi finder hjem i os selv kan vi se det, og her møder vi os selv i gensynsglæde og overvældende kærlighed.

Så er det tid til at lede efter døren til din egen kærlighed til dig selv?

Den fysiske verden er en mental konstruktion, og vores sind er skabt til at overleve i konstruktionen, men der er sket en systemfejl, da vi ikke skal identificere os med konstruktionen, og finde vores værd igennem konstruktionen. Vi skal i virkeligheden bare nyde konstruktionen i fuld vågenhed fra den essens, vi egentlig er.

Dette retreat handler om at komme fri af konstruktionen, så vi kan finde hjem til os selv, så vi kan mærke det liv, der strømmer igennem os, der både er vores sjæl og på et endnu højere plan vores essens. Herfra har vi adgang til uendelig kærlighed, og når vi lever fra dette sted i os selv, kan vi kun elske os selv og vores kroppe, og alt det der tidligere blev defineret som uperfekt.

Vi arbejder derudover med både at kunne rumme og afidentificere os med alle vores følelser. Så vi hverken undertrykker dem eller dyrker dem. Hvis vi identificerer os med vores følelser, bliver det til vores smertekrop. Smertekroppen er smerten over de sår og traumer, vi har fået i vores opvækst, som igennem at vi identificerer os med den del af vores historie, gør den aktiv igen og igen og på den måde retraumatiserer os selv.

Vi må stå frem åbent og ærligt for vores egen skyld. For at udtrykke den vi er og i den proces må vi aflægge os vores masker og roller samt mindre- og mereværd, så vi kan møde os selv og andre i fuldstændig ligeværd. Vi kan sagtens have forskellige funktioner, køn og alder og stadig stå i ligeværd. Det er en proces, hvor vi må gøre op med vores selvbillede, så vi kan begynde at forstå, at vi er vores essens.

Vi arbejder dybt med selvværd og selvkærlighed, og her handler det meget om at tillade at modtage. De fleste af os ønsker ikke at modtage, fordi vi har modtaget så meget dårligt. Dette blokerer for balancen mellem at give og at modtage. Vi går ind i et større energetisk og følelsesmæssigt arbejde med at få forsvarsmekanismer og barrierer ned og blive parat til at modtage, og virkelig forstå at der er noget godt og smukt til os.

Vi kigger efter skyggesider og blinde vinkler, så de kan komme ind i bevidsthedens lys og blive til ressourcer. I den proces handler det om virkelig at tillade at se alt det der er, også alt det grimme og alle fejltagelserne, og være villig til at acceptere at det har været en del af vores fortid og tage ejerskab over oplevelserne. Så vi bliver sunde og frie, og kan kalde en større sjælskontakt ned og kan sanse ind i den bagvedliggende eksistens i vores liv, der er vores essens.

Vi skal arbejde med sorgprocesser og få lukket gamle uafsluttede tilstande, relationer og situationer i vores liv. Vi arbejder fra mange vinkler på én gang, vi omkoder i styresystemet, arbejder terapeutisk og sætter store healinger i gang, så hver enkelt kan begynde rejsen hjem til sig selv.

Det at arbejde i en gruppe af kvinder, hvor vi spejler hinanden med alt, hvad det rummer, er en stor hjælp i processen og fremskynder klarheden på vejen hen imod, at vi kommer hjem til det sted i os selv, hvor der er adgang til en utrolig intuition, væren, indføling og kærlighed både til dig selv og andre.