Soul Transformation Academy

Seksualitets & Indre Frigørelse

Seksualitet & Indre Frigørelse – 1200 kr.
Næste dato 2020

Er du klar til at gi’ slip på alt det, der forhindrer dig i at mærke dig selv?

I guidede dansemeditationer giver vi slip på alt det, der begrænser os, og modtager alt det der gavner os. Signe og Timiann renser chakraer, kanaliserer healing og guider dans, øvelser og meditationer. Fokus er kun på din egen seksualitet og der forekommer ingen nøgenhed. Workshoppen er for både mænd og kvinder.

Processen er flydende, og vi arbejder fra dans til øvelse til stille meditation. Vi åbner et kæmpe healingfelt, der står og arbejder under hele workshoppen og derudover sætter vi individuelle healinger i gang hos alle deltagerne. Vi arbejder endvidere med at omkode kollektive tankeformer, så vi kan slippe de negative indkodninger vi har fra vores opvækst og kultur.

På workshoppen åbner vi kroppen for mere liv, mere dig, mere nydelse, mere guddommelig kontakt. Vi forholder os til kroppen som ankeret i livet, hvor alt strømmer igennem. Vi arbejder med at mærke os selv, og derigennem komme i kontakt med alt andet.

Vi ser den seksuelle energi som vores naturlige boblende livskilde til vores egen livskraft. Den er energien bag, at vi kan udtrykke os i verden igennem vores kreativitet og livsglæde. Vi arbejder ikke med seksualiteten som en kraft, der opstår imellem to partnere, men som en iboende kraft i den enkelte, på den måde kan vi arbejde med at forløse og synke dybere ind i vores egen skabende seksuelle energi, og selv åbne op for større nydelse på alle områder af livet.

Vores Livskraft og Livsglæde er essentiel, for at vi kan udfolde og udtrykke os i verden, som den essens vi i virkeligheden er bag vores masker og menneskeskabte identitet. Vi arbejder med at gi’ slip på vores historie, som holder os fast i bestemte dynamikker og mønstre og lavere vibrationer. Og vi renser og åbner op for en større kontakt til vores højere selv, så vi kan mærke og tillade mere liv, glæde, saft og kraft.

Tilmelding til timiann@timiann.com
Indbetaling til konto i Handelsbanken
Reg.nr. 0890 / Kontonr. 2181610
eller til Mobilepay 53 771 668
Husk at oplyse navn ved betaling.

Læs gerne artiklen om Seksualitet og Indre Frigørelse her